هاروکی موراکامی

هاروکی موراکامی در سال 1949 در شهر کیوتو ژاپن به‌دنیا آمد. موراکامی در میان خوانندگان بسیار محبوب است و برخی منتقدان نیز آثار او را مهم می‌دانند. آثار او معمولاً مایه‌هایی از سورآلیسم دارد و به موضوعاتی از قبیل ازخودبیگانگی می‌پردازد. او خالق رمان‌های پرطرف‌داری مانند کافکا در ساحل است و اغلب آثار او به‌فارسی ترجمه شده است. موراکامی سابقه‌ی تدریس در دانشگاه پرینستن آمریکا را دارد و هم‌اکنون در ژاپن زندگی می‌کند. نشر بدیل با بررسی ترجمه‌های بسیار ضعیفی که از آثار این نویسنده در ایران منتشر شده است، با هدف آشنایی خواننده با نثر درست و دقیق این نویسنده، رمان جنوب مرز، غرب خورشید او را برای اولین‌بار در ایران منتشر کرده است و کتاب «پین‌بال» او را، که بازهم در ایران منتشر نشده است، در دست آماده‌سازی برای چاپ دارد. کتاب «جنوب مرز، غرب خورشید» با ترجمه کیوان سلطانی و ویراستاری بسیار دقیق و موشکافانه‌ی نشر بدیل منتشر شده است. کتاب «پین‌بال» نیز با همین مترجم چاپ خواهد شد.